3D
Box modelling
Äpple

BILDER
Stonehenge
Slottet

Box modelling

Jag ville prova att modellera en organsik form i ett 3D program, eftersom jag mest arbetat med konstgjorda föremål tidigare. Konstgjorda saker, såsom en bokhylla eller liknande är relativt enkla att rita i 3D, i och med alla raka linjer. Ett organiskt föremål är lite knepigare. En teknik bland många man kan använda för att skapa 3D-objekt heter box modelling. För att skapa organsika objekt är denna teknik särskilt intressant. Tekniken bygger på att man utgår ifrån en primitiv, till exempel en kub och sedan adderar man fler och fler detaljer.


Modellering

Jag bestämde mig för att modellera en hand. Programmet som används heter 3D Studio Max. Det finns en uppsjö av 3D-modelleringsprogram, Max är ett av de proffesionella. Som alternativ till de stora programmen finns Wings 3D, som är specialiserat på just box modelling, eller Blender. Bägge programmen är gratis att ladda ned. I bild 1 har jag kommit en bit på väg. Jag utgick från en kub och har i bilden definierat handens huvudsakliga form.


Bild 1.


Min första intention var att göra en monsterhand - därav den långa nageln på tummen i bild 2. Så här långt var resultatet så likt en mänsklig hand så jag beslöt mig för att göra en sådan istället.


Bild 2.


Efter att man är klar med modellen kan 3D modelleringsprgrammet påföra något som kallas subdivisio. Det innebär att programmet delar upp alla små ytor i ännu mindre ytor. De rundas modellen av, och en större detaljrikedom än vad som är möjligt att skapa själv uppnås. I bild 3 har jag just lagt till subdivision.


Bild 3.


Material

För att 3D-modeller skall bli intressantare kan man lägga på ett material på dem. Ett material är uppbyggt av ett antal komponenter styr färg, transparens, genomskinlighet etc. Jag gjorde ett mycket enkelt material - det enda det består av är två bildfiler, på engelska maps. Bild 4 visar min diffuse map, och bild 5 visar bump map. De justerar färg respektive skrovlighet.


 

Bild 4-5.


Resultat

När modelleringen och materialet var klart kom jag på att testa att animera handen. Jag slängde snabbt ihop en benstruktur som styr fingrarna.


 

Bild 6. | Video 1.


Källfiler

hand.max (3.2 MB)

hand_texture.psd (2.8 MB)


Artikeln uppdaterades 2006-09-10