3D
Box modelling
Äpple

BILDER
Stonehenge
Slottet

Äpple

Jag genomförde detta projekt som ett första test i 3D-programmet Blender. Intentionen var att lära mig hur Blenders modelleringsverktyg och materialsystem fungerar. Utöver det testade jag på hur det nya node-systemet fungerar vad gäller renderingar.


Bild 1 - Den färdiga scenen.


Nodesystemet

Med hjälp av nodesystemet kan man behandla olika delar av bilden när den renderas. Till exempel kan man förändra färger och lägga på filter. Jag har lagt på linsoskärpa. Hela äpplet är i fokus och därför skall bara linsoskärpan gälla ytan äpplet står på. Det löses genom att dela upp scenen i två lager. Från lagret med ytan extraheras Z-värdet för varje pixel. Värdet anger djupet i bilden för pixeln i fråga. En gradient som går från vit över till svart och sedan vitt igen anger vart filtret skall verka. Där det är svart sker ingen effekt.


Bild 2 - Nodesystemet.Artikeln uppdaterades 2006-11-05